August er det mykeste myke jeg kjenner,
denne skjelvende streng mellom sommer og høst,
denne dugg av avskjed i mine hender.
Dette hemmelige milde inn over jorden,
denne lyende stilhet:
Tal Herre, tal!
dette lyset som hviler
på modningens høyde,
dveler
og synker mot visningens dal.
Disse kvelder da trær
er som skygger i skyggen.
Denne etterårsfred over sted og forstand.
Jeg har drømt at jeg seilte mot evigheten,
og en kveld i august var den første
besynderlig duse kjenning av land.
Jeg vet midt i alt det jeg ikke vet:
August er det mykeste myke jeg kjenner,
myk som sorg og som kjærlighet.

Einar Skjæråsen

LØFTEBRUDD FRA REGJERINGEN.

- Løftebrudd fra regjeringen

Oslo-foreningen åpner sterkt etter ferien, med en mimrestund med Cornelis Vreeswijk

MEDLEMSMØTE 31. AUGUST 2016.

Juletur til Praha..........

Jernbanepensjonistenes Forbund forbereder en juletur til Praha. Nedenfor finner dere i grove trekk opplegg og priser for turen. Ønskes det mere detaljer, ta kontakt med de som er nevnt nederest i artikkelen.

Siste innleder under Landsmøte 2016 var fra JBF.

Siste innleder under årets Landsmøte var konsernsjef Lars Fritzø fra våres egen Jernbanepersonalets Bank og Forsikring.

Uttalelser vedtatt under årets Landsmøte.

Uttalelse I

Ad. Minstepensjonen

Hele arbeidsutvalget ble gjenvalgt.

Foto: Øystein Bråthen.

Under dagens valg, under Jernbanepensjonistenes Landsmøte på Storefjell, ble alle i arbeidsutvalget gjenvalgt.

Hva skjer med personalbilletten våres..........?

Forbundsleder i NLF Rolf Jørgensen

Hva skjer med personalbilletten?

De ansatte føler presset, og vi pensjonister med dem....

Endringsdirektør Ståle Rooth, NSB

De ansatte føler presset!

Jan Davidsen var først i ilden av innledere på årets Landsmøte.

Viktig å ha en røst i samfunnet!

Landsmøte 2016 i full gang

Med nærmere 170 stk. tilstede, åpnet i dag 13.juni, leder Harald Lund årets Landsmøte, for øvrig det 69-ende i rekken.

Lille måltrost, lille måltrost, er det snart slutt???

Er det snart slutt på å synge; – lille måltrost, lille måltrost hvorfor er du så glad -, for våre barnebarn?Hørte nettopp på radioen at miljødepartementet har oppfordret til å skyte svart-trost og måltrost. Så da er vi sikkert kommet mange 100-år tilbake i tid, hvor de fanget trosten for «matauk». Grunnen til dette oppgis å være en erstatning for at det er snart slutt på rypejakta, og noe må man jo jakte på. Fugleelskerne er svært i mot dette, og har startet underskriftskampanje mot henstillingen. Jeg skriver gjerne under, gjør dere?

Er det slik vi vil ha det .........?

Foto: Øystein Bråthen.

Pensjonsoppgjøret for 2016 ble for andre år på rad en negativ lesning for

Og her er resultatet, hvis man kan kalle det et resultat.

På bilde: Forbundsleder Jan Davidsen og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Det var skuffelse blant organisasjoner av pensjonister og trygdede etter årets trygdedrøftelser med regjeringen ved arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Ingen av kravene fra organisasjonene ble innfridd. Dermed nektet organisasjonene å signere protokollen.

Så er kravene levert, så da så.......

Krav til regulering av grunnbeløpet fra 1. mai 2016

Pensjonistforbundet (SAKO samarbeidet), SAFO og FFO, heretter kalt organisasjonene, viser til at det fra Arbeids- og sosialdepartementets side er blitt varslet at trygdedrøftingene for 2016 avholdes 18. og 19. mai 2016.

Det er ikke bare Regjeringen som legger på ............

I disse dager mottar medlemmer av Jernbanepensjonistenes Forbund og – Foreninger, trygde-slipper fra NAV, og om litt kommer det giroer i posten. Da vil man registrere at for enkelte foreninger er det øket kontingent. Noen foreninger gjorde økningen i fjor, noen i år, mens noen har ikke foretatt noen endring.

Pensjonsranet.

Man behøver vel ikke være politiker for å koble bildet med Jørund sitt innlegg.

Innføringen av ny pensjonsreform i 2005 hadde som forutsetning at den

Enig med Pensjonistforbundet, og nå er de forbannet...

Krever forhandlingsrett og del av trepartssamarbeidet

Ønsker du å leie hytte på Sjusjøen, i Ringsaker kommune

Bildet er tatt på Sjusjøen jula 2014.

Vi deler Pensjonistforbundets bekymring.

Jernbanepensjonistene deler også Pensjonistforbundets bekymring.

Så er dommen fallt ..................

Så har samferdselsministeren talt, men får han det som han vil.

Møteplan for foreningene i 2016

Har fått innmeldt følgende møtedatoer fra foreningene for året 2016.

Jernbanepensjonisters Forening, Oslo

HELSEFONDETS SKJEBNE, ELLER FREMTIDENS MULIGHET?

Helsefondets framtid har vært og vil bli en diskusjon i Forbundsstyremøtene i tiden framover. Saken var oppe til behandling i forbundsstyremøte den 18.november. Her forelå det en del bakgrunnsstoff, i tillegg møtte Tor Egil Pålerud fra arbeidsgruppa (NJF). Det er jo nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra NJFNLFJBF og JPF som har hatt en litt treg start. I tillegg er det innhentet juridisk bistand som skal vurdere de rettslige sidene ved ev. endringer.

Forbundsstyret fikk seg forelagt tre ev. alternativer:

Vår bestrebelse på å skaffe flere medlemmer......

Jernbanepensjonistenes Forbunds bestrebelse på å synliggjøre seg og skaffe nye medlemmer har

Jernbanepensjonistene

Følges av 12 medlemmer.

Jernbanepensjonistenes Forbund er en landsomfattende sammenslutning av jernbanepensjonister med egne foreninger i Oslo, Drammen, Hamar, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Narvik.

Forbundet ble stiftet i 1947 og har pr.31.12. 2015, 3503 medlemmer.

Jernbanepensjonistenes Forbund nås ved:
Mobiltelefonnummer 913 11 867 eller
e-post: jpf@jernbanepensjonistene.no

Eller ved å benytte adresser nedenfor.

Arbeidsutvalget består av:
Leder: Harald Lund
Telefon: 995 11 545
Mail: hara-lu@online.no

Nestleder: Roald Nyheim
Telefon:920 22 301
Mail: ronyhei@online.no

Kasserer: Ulf G Johansen
Telefon: 909 25 004
Mail: ulfgunna@online.no

Sekretær: Lars Borgen
Telefon: 916 57627
Mail: ljbor@online.no

Ansvarlig hjemmesiden:
Ole Reidar Rønningen
Telefon: 930 39897
Mail: or-roenn@online.no

Les også om oss på: www.jernbanepensjonistene.origo.no

Se forøvrig adresse- og telefonliste Mer om sonen

Origo Jernbanepensjonistene er en sone på Origo. Les mer

Post og innmeldingsskjema kan sendes til
Jernbanepensjonistenes Forbund
Postboks 235 Sentrum
0103 OSLO

Annonse