Å vera i livet
(Tre vers til mor)

Dette å vera i livet,
open for alt ikring,
bunden med sterke røter
til menneske og til ting,
gi både hjarte og hender
i omsorg som aldri svik,
var det som gav meining til ferda di
og let deg få kjenne deg rik

Og den som er rik vil ha seg
eit hus som er såleis bygt
at alle som høyrer til huset
kjenner det godt og trygt,
og såleis at framande gjerne
kjem innom dørene der
og aukar den rikdom som finst der før
med alt det dei sjølva er.

Fattig var du som aldri
i livet du kjenne fekk
at mellom deg og dei andre
levande straumar gjekk
av tillit og varme som styrkte
kvart band som til livet deg batt,
og lar deg få kjenne, når alt blir gjort opp,
at meir enn du gav, fekk du att.

Halldis Moren Vesaas

SISTE DØGNET MED ORIGO........

Da er vi inne i det siste døgnet med ORIGO.

NJF's Landsmøte 2016

Foto: Ole Palmstrøm, Fri Fagbevegelse.

Norsk Jernbaneforbund har nettopp avsluttet sitt 62. Landsmøte. Bilde viser forbundets nye administrasjon med nyvalgt KVINNELIG leder, Jane Brekkhus Sæthre i spissen.

Bergensforeningen feiret seg selv på Finse..

I et fantastisk flott høstvær, som bilde av Norenut viser, feiret Jernbanepensjonistenes Forening Bergensbanen sitt jubileum på Finse den 12 okt. Det var mange festglade mennesker som var benket til bords da leder Liv Stolen Eriksen kunne ønske velkommen.

Fra møte i Skien 15. september 2016

Ikke for at Ole T skal få det muligens siste ordet på nåværende hjemmeside, men for at han er en real kar, setter vi inn referatet fra siste møte i Skien nå i høst.

Jernbanepensjonistenes Forening Vestfold/Telemark hadde medlemsmøte på Oasen Cafe, Buervegen 18. torsdag 15.09.kl. 18.00

Jernbanepensjonistene tar ikke ferie, selv om det er slutt på ORIGO...

Jernbanepensjonistene i Oslo holder fortsatt takten oppe, selv om ORIGO blir lagt ned.

ORIGO pensjonerer seg.

Flagget hos ORIGO er firt ned til halv stang. Dette skal vel markere at det nå er slutt på ORIGO, disse som har vært basen for vår hjemmeside siden 2012. Jeg kan endre og skrive inn nytt, og det kan leses innen utgangen av oktober 2016.

LØFTEBRUDD FRA REGJERINGEN.

- Løftebrudd fra regjeringen

Siste innleder under Landsmøte 2016 var fra JBF.

Siste innleder under årets Landsmøte var konsernsjef Lars Fritzø fra våres egen Jernbanepersonalets Bank og Forsikring.

Uttalelser vedtatt under årets Landsmøte.

Uttalelse I

Ad. Minstepensjonen

Hele arbeidsutvalget ble gjenvalgt.

Foto: Øystein Bråthen.

Under dagens valg, under Jernbanepensjonistenes Landsmøte på Storefjell, ble alle i arbeidsutvalget gjenvalgt.

Hva skjer med personalbilletten våres..........?

Forbundsleder i NLF Rolf Jørgensen

Hva skjer med personalbilletten?

De ansatte føler presset, og vi pensjonister med dem....

Endringsdirektør Ståle Rooth, NSB

De ansatte føler presset!

Jan Davidsen var først i ilden av innledere på årets Landsmøte.

Viktig å ha en røst i samfunnet!

Landsmøte 2016 i full gang

Med nærmere 170 stk. tilstede, åpnet i dag 13.juni, leder Harald Lund årets Landsmøte, for øvrig det 69-ende i rekken.

Det er ikke bare Regjeringen som legger på ............

I disse dager mottar medlemmer av Jernbanepensjonistenes Forbund og – Foreninger, trygde-slipper fra NAV, og om litt kommer det giroer i posten. Da vil man registrere at for enkelte foreninger er det øket kontingent. Noen foreninger gjorde økningen i fjor, noen i år, mens noen har ikke foretatt noen endring.

Pensjonsranet.

Man behøver vel ikke være politiker for å koble bildet med Jørund sitt innlegg.

Innføringen av ny pensjonsreform i 2005 hadde som forutsetning at den

Enig med Pensjonistforbundet, og nå er de forbannet...

Krever forhandlingsrett og del av trepartssamarbeidet

Ønsker du å leie hytte på Sjusjøen, i Ringsaker kommune

Bildet er tatt på Sjusjøen jula 2014.

Møteplan for foreningene i 2016

Har fått innmeldt følgende møtedatoer fra foreningene for året 2016.

Jernbanepensjonisters Forening, Oslo

Jernbanepensjonistene

Følges av 12 medlemmer.

Jernbanepensjonistenes Forbund er en landsomfattende sammenslutning av jernbanepensjonister med egne foreninger i Oslo, Drammen, Hamar, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Narvik.

Forbundet ble stiftet i 1947 og har pr.31.12. 2015, 3503 medlemmer.

Jernbanepensjonistenes Forbund nås ved:
Mobiltelefonnummer 913 11 867 eller
e-post: jpf@jernbanepensjonistene.no

Eller ved å benytte adresser nedenfor.

Arbeidsutvalget består av:
Leder: Harald Lund
Telefon: 995 11 545
Mail: hara-lu@online.no

Nestleder: Roald Nyheim
Telefon:920 22 301
Mail: ronyhei@online.no

Kasserer: Ulf G Johansen
Telefon: 909 25 004
Mail: ulfgunna@online.no

Sekretær: Lars Borgen
Telefon: 916 57627
Mail: ljbor@online.no

Ansvarlig hjemmesiden:
Ole Reidar Rønningen
Telefon: 930 39897
Mail: or-roenn@online.no

Les også om oss på: www.jernbanepensjonistene.origo.no

Se forøvrig adresse- og telefonliste Mer om sonen

Origo Jernbanepensjonistene er en sone på Origo. Les mer

Post og innmeldingsskjema kan sendes til
Jernbanepensjonistenes Forbund
Postboks 235 Sentrum
0103 OSLO

Annonse