Viser arkivet for august, 2016

Jernbanepensjonistene tar ikke ferie, selv om det er slutt på ORIGO...

Jernbanepensjonistene i Oslo holder fortsatt takten oppe, selv om ORIGO blir lagt ned.
Nedenfor vil dere se på de aktivitetene foreningen har planlagt, og tør peke på Julebordet på
OSET Høyfjellshotell, Golsfjellet (se bildet).

SØNDAG 9. – Tirsdag 11.oktober 2016 med MS Color Magic til Kiel.
Fremmøte kl.13:00 på Hjortnes kaia avreise kl 14:00
Dette får du for prisen: 2 x frokost, 1 2-retters Cruisemeny, inkl. en valgfri enhet mineralvann/øl/vin serveres i Oceanic ‘a la carte søndag. Kvelds buffet inkl. en valgfri enhet mineralvann/øl/vin serveres i Grand Buffel mandag.
Priser pr person i 3* lugar:
Innvendig singel: kr. 2.250,-. Innvendig dobbel: kr. 1.850,-.
Utvendig singel: kr. 2.650,-. Utvendig dobbel: kr. 2.350,-.
Parkering på Hjortnes kaia Kr. 420,-, må forhåndsbestilles av oss.
Påmelding frist 31. august 2016.

MEDLEMSMØTE 26. oktober 2016
Musikkquiz med Lavogutta og de spiller til dans, sosialt samvær, bevertning og utlodning.

MEDLEMSMØTE 30. november 2016

Jim Odwins spiller til dans, sosialt samvær, bevertning og utlodning

Mandag 5.desember – Onsdag 7. desember 2016 Julebordtur til Oset høyfjellshotell.
Buss fra Lillestrøm kl 9:00 og buss fra Oslo kl 9:45
Pris kr 2.450 pr person i dobbeltrom og tillegg for enkelt rom er kr 300. Vi får 2 overnattinger, 2 frokoster, 2 lunsjer og 2 middager (julebord tirsdag) retur onsdag kl. 10:30. Returnerer til Oslo og så til Lillestrøm ca. 16:30. Påmeldingsfristen er 26/10.

ORIGO pensjonerer seg.

Flagget hos ORIGO er firt ned til halv stang. Dette skal vel markere at det nå er slutt på ORIGO, disse som har vært basen for vår hjemmeside siden 2012. Jeg kan endre og skrive inn nytt, og det kan leses innen utgangen av oktober 2016.
Det er vemodig og beklagelig at dette er slutten på vår hjemmeside i denne formen. Men jeg trøster dere kjære lesere av hjemmesiden, som jeg har hatt hånd om, at arbeidsutvalget hos Jernbanepensjonistene jobber med å finne alternative og gode løsninger for en fremtidig hjemmeside.
Hvor vidt jeg blir sentral i en ny utgave er uvisst, så derfor vil jeg takke alle lesere og bidragsytere til hjemmesiden, som har hjulpet meg til at den er blitt slik den er blitt.
Hilsen
Ole Reidar Rønningen.

LØFTEBRUDD FRA REGJERINGEN.

- Løftebrudd fra regjeringen
Regjeringen lovet aleneboende minstepensjonister 4 000 kroner i økt pensjon fra september 2016. Mottakere av offentlig tjenestepensjon risikerer at hele økningen fra folketrygden forsvinner i redusert utbetaling fra pensjonskasse

Det var i forbindelse med forhandlingene om statsbudsjettet for 2016 at Pensjonistforbundet fikk KrF til å fremme krav overfor regjeringen til å gi enslige minstepensjonister en økning på 4 000 kroner i året med virkning fra september i år.
Nå viser det seg at ikke alle enslige minstepensjonister vil nyte godt av denne økningen. Tidligere offentlige ansatte risikerer at inntil hele økningen fra folketrygden samordnes til en tilsvarende reduksjon i deres offentlige tjenestepensjon. For personer med full tjenestetid i offentlig sektor vil hele økningen kunne forsvinne, mens for de med mindre enn full tjenestetid i offentlig sektor vil den økte minstepensjonen delvis bli spist opp av økte samordningsfradrag.
Gjelder mange
Så mange som 15 000 enslige minstepensjonister vil dermed oppleve at hele eller deler av den lovede økningen går opp i røyk. Regjeringen gir med den ene hånden, og tar tilbake med den andre. Vi mener dette er en urettferdig forskjellsbehandling av minstepensjonister med offentlig tjenestepensjon.
Regjeringen har ikke vært tydelig i å kommunisere at dette ville bli utfallet. 22. april sendte Arbeids- og sosialdepartementet ut en pressemelding der de skriver at 70 000 minstepensjonister vil få økt sin årlige pensjon med 4 000 kroner. Her sier statsråd Anniken Hauglie: «Jeg er glad for at vi nå får gjennomført dette tiltaket som betyr mye for dem som har lavest pensjon blant alderspensjonistene».

Annonse