Viser arkivet for mai, 2016

Det er ikke bare Regjeringen som legger på ............

I disse dager mottar medlemmer av Jernbanepensjonistenes Forbund og – Foreninger, trygde-slipper fra NAV, og om litt kommer det giroer i posten. Da vil man registrere at for enkelte foreninger er det øket kontingent. Noen foreninger gjorde økningen i fjor, noen i år, mens noen har ikke foretatt noen endring.
Årsaken jevnt over ligger nok i at medlemsantallet går drastisk ned, og med ønske om samme aktivitet som tidligere, er dette et nødvendig onde.

Annonse