Viser arkivet for oktober, 2016

SISTE DØGNET MED ORIGO........

Da er vi inne i det siste døgnet med ORIGO.
Vil benytte anledningen til å takke ORIGO for at vi fikk dele våre inntrykk og tanker på “sida” deres.
Jeg vil også takke alle som har fulgt meg på hjemmesiden vår. Takk for bidrag og takk for alle positive tilbakemeldinger.
Som det er sagt tidligere så arbeider vi med en ny side, i en ny drakt, kanskje blir det på Facebook.
Allerede nå kan dere gå inn på Facebook og se på en ikke ferdig versjon. Men jeg håper den skal bli “reinere” etter hvert. Vi ses.

NJF's Landsmøte 2016

Foto: Ole Palmstrøm, Fri Fagbevegelse.

Norsk Jernbaneforbund har nettopp avsluttet sitt 62. Landsmøte. Bilde viser forbundets nye administrasjon med nyvalgt KVINNELIG leder, Jane Brekkhus Sæthre i spissen.
Jernbanepensjonistenes Forbund gratulerer med valget, vel blåst Landsmøte og takk for de bevilgninger som ble oss til del.

Bergensforeningen feiret seg selv på Finse..

I et fantastisk flott høstvær, som bilde av Norenut viser, feiret Jernbanepensjonistenes Forening Bergensbanen sitt jubileum på Finse den 12 okt. Det var mange festglade mennesker som var benket til bords da leder Liv Stolen Eriksen kunne ønske velkommen.
Ellers rapporteres det om god mat og flott stemning.

Fra møte i Skien 15. september 2016

Ikke for at Ole T skal få det muligens siste ordet på nåværende hjemmeside, men for at han er en real kar, setter vi inn referatet fra siste møte i Skien nå i høst.

Jernbanepensjonistenes Forening Vestfold/Telemark hadde medlemsmøte på Oasen Cafe, Buervegen 18. torsdag 15.09.kl. 18.00
Vi startet med foredrag av Tormod Aulebo om Geopark. Meget interessant om berggrunnen rundt oss og bakgrunn for opprettelse av Gogeoparken i 2008.
8 kommuner samt Vestfold og Telemark Fylkeskommune er med. Usedvanlig mangfold i Skien kommune men også store verdier i berggrunn i nabokommuner. Bl.a. Fensfeltet kan gi milliardindustri med større potensiale enn det olja har gitt Norge. Thorium er mye verdt. Flytende kalk fra Permtiden har bare kommet opp i Afrika og Fen feltet. Falkum elva i Skien deler bergartene i Oslofeltet på østsiden og grunnfjell på vestsiden. Kom bl.a. inn på jern produksjonen med Torskeholet i Flakvarp som omlastningssted fra større båter til lektere med jernmalm opp Skien/porsgrunnselva for smelting på Fossum jernverk. Masse interessant som en lydhør forsamling satte stor pris på. Vil du vite mer så har Geopark kontor på gamle PP i Porsgrunn.
Leder Ole Gran takket for foredraget og orienterte fra Landsmøtet på Storefjell. Pensjonister MÅ engasjere seg. Alt vi har kjempet for rives ned bit for bit av den regjeringen vi har nå. Uttalelsene fra Landsmøte ble referert. Minstepensjonen. Samfunnsutviklingen om NSB som blir rasert. Samordningen og underregulering av pensjon.
Gran kom inn på sløsingen med 100 millioner i konsulentkostnader pr 01.09. for å få til privatisering av NSB. Usikkerhet om Mantena som blir strippet for lokale utstyr og produksjonsmidler. Hva med Mantena Skien??. Rom eiendom, materiell og salg og billettering skal skilles ut. Rest NSB skal inntil videre kjøre Bergensbanen, Lokal- og region tog på Østlandet. Bratsberg banen kan stå for fall når Sørlandsbanen blir satt ut til Kinesiske, engelske, tyske, eller Hongkong selskaper. Anbudsregler er strammet inn i Tyskland. De ansatte skal bare bytte uniformer. I Norge er snart alt rasert med bl.a. en ny statssekretær fra Høyre som ikke engang vet rollefordelingen i sektoren, Han vet ikke hvor slutter jernbanedirektoratet og hvor begynner foretaket. Hans jobb er å lande det som er satt i gang, sier han i et intervju. All egenkapital er fjernet fra NSB. Alle opparbeidede rettigheter kan bli fjernet. Arbeids og hviletider, godtgjørelse mv. bl.a. personalbilletten.
Pensjon for de som er i NSB i dag, gjør at NSB ikke har mulighet til å nå opp på anbudsrunder. Kjøre- og hviletid for lokførere vil ikke regjeringen ha inn i ny jernbanelov, preposisjon 143L. Begrunnelsen er at rutene til togene er forhåndsbestemt og dette ivaretar kontrollen av arbeidstiden til lokomotivførerne. Så totalt uvitende regjering skal få gjennomføre ødeleggingen av NSB: I tungtransporten på vei, sjøfart og luftfart er lovregulering etablert.
Vi har 70-årsjubileumsmøte i 2017. Ba alle vurdere om de kunne bli med. Informasjon om årets juletur til Praha ble det også tid til, samt informasjon om Rjukantur i juli 2017. God mat og hyggelige diskusjoner rundt bordene med lotteri. Hovedgevinst var fruktkurv fra Coop Exstra. Mulighet for å bli millionær var det også. Hjemmesida vår legges ned 31. oktober. Ny kommer.
Helsefondet tar slutt i 2020. Møtet avsluttet med ypperlig Quiz som Steinar Limi har all ære av.
Neste møte blir Julemøtet torsdag 24.11. kl. 18.00 på Oasen Cafe. Bindende innbydelse blir sendt ut.
Ole T. Gran. Ref.

Annonse