ORIGO pensjonerer seg.

Flagget hos ORIGO er firt ned til halv stang. Dette skal vel markere at det nå er slutt på ORIGO, disse som har vært basen for vår hjemmeside siden 2012. Jeg kan endre og skrive inn nytt, og det kan leses innen utgangen av oktober 2016.
Det er vemodig og beklagelig at dette er slutten på vår hjemmeside i denne formen. Men jeg trøster dere kjære lesere av hjemmesiden, som jeg har hatt hånd om, at arbeidsutvalget hos Jernbanepensjonistene jobber med å finne alternative og gode løsninger for en fremtidig hjemmeside.
Hvor vidt jeg blir sentral i en ny utgave er uvisst, så derfor vil jeg takke alle lesere og bidragsytere til hjemmesiden, som har hjulpet meg til at den er blitt slik den er blitt.
Hilsen
Ole Reidar Rønningen.

Vist 31 ganger. Følges av 1 person.
Annonse