LØFTEBRUDD FRA REGJERINGEN.

- Løftebrudd fra regjeringen
Regjeringen lovet aleneboende minstepensjonister 4 000 kroner i økt pensjon fra september 2016. Mottakere av offentlig tjenestepensjon risikerer at hele økningen fra folketrygden forsvinner i redusert utbetaling fra pensjonskasse

Det var i forbindelse med forhandlingene om statsbudsjettet for 2016 at Pensjonistforbundet fikk KrF til å fremme krav overfor regjeringen til å gi enslige minstepensjonister en økning på 4 000 kroner i året med virkning fra september i år.
Nå viser det seg at ikke alle enslige minstepensjonister vil nyte godt av denne økningen. Tidligere offentlige ansatte risikerer at inntil hele økningen fra folketrygden samordnes til en tilsvarende reduksjon i deres offentlige tjenestepensjon. For personer med full tjenestetid i offentlig sektor vil hele økningen kunne forsvinne, mens for de med mindre enn full tjenestetid i offentlig sektor vil den økte minstepensjonen delvis bli spist opp av økte samordningsfradrag.
Gjelder mange
Så mange som 15 000 enslige minstepensjonister vil dermed oppleve at hele eller deler av den lovede økningen går opp i røyk. Regjeringen gir med den ene hånden, og tar tilbake med den andre. Vi mener dette er en urettferdig forskjellsbehandling av minstepensjonister med offentlig tjenestepensjon.
Regjeringen har ikke vært tydelig i å kommunisere at dette ville bli utfallet. 22. april sendte Arbeids- og sosialdepartementet ut en pressemelding der de skriver at 70 000 minstepensjonister vil få økt sin årlige pensjon med 4 000 kroner. Her sier statsråd Anniken Hauglie: «Jeg er glad for at vi nå får gjennomført dette tiltaket som betyr mye for dem som har lavest pensjon blant alderspensjonistene».

Vist 46 ganger. Følges av 1 person.
Annonse