Siste innleder under Landsmøte 2016 var fra JBF.

Siste innleder under årets Landsmøte var konsernsjef Lars Fritzø fra våres egen Jernbanepersonalets Bank og Forsikring.
Han innledet omkring bl.a.
Fortalte litt om historien til Jernbanebanken og forsikringen
Og litt historie om Banken, og om hva fortsettelsen til banken vil vere.
Fortalte om betingelser det er for å kunne bruke JBF sine tjenester
71000 forsikringskunder, dette er mye familiekunder
36000 bankkunder dette er satsningsområde for det er ønskelig med flere Bankkunder
Kundeundersøkelse viser at Bank og Forsikringskundene har meget høy tiltro til Jernbanepersonalets Bank og Forsikring
Etter innlegget ble det vist en morsom informasjonsfilm om bank og forsikringstjenester

Følgende tok ordet etter innledningen:
Bogdan Jankov, Gunnar Bråten og Odd Olsen

Lars Fritzø svarte på spørsmål og kommenterte innleggene

Møteleder takket Lars Fritzø for innlegget og overrakte en gave fra Forbundet

Vist 74 ganger. Følges av 1 person.
Annonse