Hele arbeidsutvalget ble gjenvalgt.

Foto: Øystein Bråthen.

Under dagens valg, under Jernbanepensjonistenes Landsmøte på Storefjell, ble alle i arbeidsutvalget gjenvalgt.
Tydelig at en intens valgkamp ga resultat.
Så sammensetning ble som tidligere:
Harald Lund , leder
Roald Nyheim, nestleder.
Lars G Borgen, sekretær og
Ulf G Johansen, kasserer.

Vist 68 ganger. Følges av 1 person.
Annonse