Hva skjer med personalbilletten våres..........?

Forbundsleder i NLF Rolf Jørgensen

Hva skjer med personalbilletten?
…..
Av Jørund Hassel
…..
Rolf Jørgensen (NLF) innledet på vegne av NLF og NJF – to organisasjoner som er helt samstemte i synet på de omstillingene som skjer innenfor jernbanesektoren.

Personalebilletten er en del av vår tariffavtale. Hva skjer med den om det kommer nye selskaper inn på det norske jernbanenettet? Personalbillettens fremtid vil være avhengig av hva som er mulig å videreføre i tariffavtalene som skal opprettes i de nye selskapene. Å få videreført personalbillett-rettigheter i et privat selskap, kan bli vanskeligere enn i statseide jernbaneselskaper. Men det gjenstår i tilfelle å se.
I denne sammenheng viste Jørgensen til England som et godt eksempel. Her er personalbillett-rettigheter innført som universal ordning på tvers av jernbaneselskapene. Det kan være et mål å forsøke å innføre noe lignende også her i Norge.

Politikerne er opptatt av «konkurranse på jernbanen». Det vi er i ferd med å få – er en «konkurranse om sporet». Det vil si at vi å oppretter et monopol om hvem som skal få tilgang på statens penger innenfor områdene persontrafikk, offentlige kjøp og anbud.

Det mange ser for seg er at vi skal få en «konkurranse på sporet». Det vi si en konkurranse om kundene/ brukerne av toget, og et ønske om å drive kommersiell persontrafikk. Slik vil det ikke bli (kanskje med unntak av trafikken til og fra Gardermoen – der har du en valgfrihet hvilket selskap du vil bruke – flytoget/ NSB).
Innenfor godstrafikken har vi fått flere selskaper som konkurrerer om transporten. Her kan vi til en viss grad snakke om at vi har reell konkurranse.

For oss i NLF og NJF er det viktig å frem budskapet om hva som er forskjellen på «konkurranse om sporet» og «konkurranse på sporet» ovenfor politikere og opinionen.

Så spørsmålet er; Hva skal det konkurreres om? Det kan fort bli;
- Statens bevilgninger til ny infrastruktur
- Statens bevilgninger til vedlikehold av infrastruktur
- Staten bevilgninger til kjøp av persontrafikktjenester

I den debatten skal vi ikke se bort fra at privat profitt er målet for interesserte aktører.

Vi har en jobb å gjøre sammen. Til syvende og sist vil det handle om å kjempe for gode lønns- og arbeidsvilkår, pensjoner, og ikke minst arbeidstidsbestemmelser.

Vist 165 ganger. Følges av 2 personer.
Annonse