De ansatte føler presset, og vi pensjonister med dem....

Endringsdirektør Ståle Rooth, NSB

De ansatte føler presset!
…..
Av Jørund Hassel

NSB’s representant under Jernbanepensjonistenes Landsmøte innledet omkring…….
…..
NSB står for Norges Statsbaner (NSB). Nå forandres hele jernbanesektoren i Norge. NSB vil bli stående igjen helt uten baner, eiendommer og materiell etter endringsprosessene. Navnet NSB blir derfor ikke helt beskrivende for selskapet. Det var hovedbudskapet til endringsdirektør Ståle Rooth. I fremtiden kan NSB bli stående igjen som er rent bemanningsselskap.

Billettsalg, billetteringssystemene, materiellet, eiendommene og togvedlikehold skal fases ut av NSB. Det opprettes i stedet et jernbanedirektorat og et infrastrukturforetak som vil dele på å overta ansvaret disse selskapene. Problemet for NSB er at selskapet tappes helt for egenkapital. Egenkapital ville vært godt å ha med seg inn i anbudsrundene.

Omstillingene skaper selvsagt stor usikkerhet og utrygghet hos de ansatte – som føler presset. Det er mye følelser og sorgreaksjoner som er sving. Hva skjer med arbeidsplassen? Hvor vil arbeidsplassen min havne geografisk? Er jeg sikret at jobben min videreføres osv, er spørsmål som dukker opp.
Rooth understreket at NSB legger opp til et tett og godt samarbeid mellom ledelse og de ansatte. Det skjer mye som kan være vondt og vanskelig. Men skal NSB overleve som selskap, må vi se fremover, og se på mulighetene – ellers har vi tapt.

Endringene skjer i et meget høyt tempo. Det utfordrer vår omstillingsevne, og evnen nytenkning. I dette bildet er det ikke til å unngå at vi må se på effektiviseringstiltak og kostnadskutt, og slanke en del av stabsfunksjonene.
Rooth avsluttet med å understreke at «vi skal gjøre alt hva vi kan for å vinne de anbudskonkurransene vi deltar i – både i inn- og utland».

Vist 81 ganger. Følges av 1 person.
Annonse