Landsmøte 2016 i full gang

Med nærmere 170 stk. tilstede, åpnet i dag 13.juni, leder Harald Lund årets Landsmøte, for øvrig det 69-ende i rekken.
Harald Lund ønsket de ca 170 deltakerne vel møtt.

I åpningsinnlegget berørte H. Lund årets trygdeoppgjør. Det ble et nedslående resultat for andre året på rad. Det forventes en kjøpekrafts nedgang på mellom 1 og 1,5 % for inneværende år.
I takt med at antall eldre øker, må solidaritet for pensjonister bli et tema i den politiske debatten. Det blir en viktig oppgave for JPF, i samarbeid med SAKO, å få satt pensjonistenes livsvilkår på den politiske dagsorden.

JPF mener at dagens regjering leverer en dårlig jernbanepolitikk. Med et overskudd på 2,8 milliarder kroner i 2015, som staten kan hente ut i utbytte, blir det feil å splitte opp NSB i flere selskaper og med et nytt jernbanedirektorat.

Etter flere år med nedgang i JPFs medlemstall, kan vi så langt i år glede oss over 50 nye medlemmer. Rekruttering er fortsatt viktig prioritert arbeid, for at vi fortsatt skal få en sterk organisasjon som blir lyttet til. Et verve-tiltak det jobbes med, er å få på plass en ordning hvor foreningene betaler medlemskontingenten i JPF første år som pensjonist.

Helsefonnet er planlagt avviklet i løpet 2021. JPF arbeider med planer om å få videreført fondet i en eller annen form også etter 2021.

Harald Lund gav ros til Ole Reidar Rønningen for hans arbeid med hjemmesiden, og for arbeidet med å ajourføre medlemsregisteret.

Jørund Hassel
Referent.

Vist 82 ganger. Følges av 1 person.
Annonse