Pensjonsranet.

Man behøver vel ikke være politiker for å koble bildet med Jørund sitt innlegg.

Innføringen av ny pensjonsreform i 2005 hadde som forutsetning at den
skulle være en sparereform for staten. Den markedsliberalistiske tenkningen
ble førende for reformen, og den solidariske tenkningen for pensjoner og
utjamning ble vesentlig redusert.

Innføringen av levealdersjusteringen på 075 %, som en fast ordning – er en
del av reformen. Det er denne som er årsaken til at pensjonistene blir den
store taperen ved pensjonsoppgjør – spesielt i år med lave eller moderate
lønnsoppgjør. Det gjort en beregning som viser at en pensjonist med årlig
pensjon på 220 000 kroner, så vil pensjonen regulert for prisveksten, komme
ca 1 400 kroner dårligere ut ved årets oppgjør. I tillegg kommer den
negative effekten fra oppgjøret i 2015.

Mange fattige pensjonister i Norge
Statistisk regner man med at Norge har mer enn 50 000 fattige eldre, hvorav
om lag 87 % er kvinner. Minstepensjonen utgjør kr 173 204 pr år. Da er det
interessant at EU har definert fattigdomsgrensen i Norge til kr 216 000
(2014-tall). Minstepensjonister ligger med andre ord inntektsmessig under
EUs fattigdomsgrense.

Arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie (Høyre), mener at det vil koste
samfunnet 2,5 milliarder kroner å kompensere for kjøpekraften for ca
830 000 pensjonister. Greit, men å gi 20 milliarder i årlig skattelette til de
130.000 rikeste millionærene og milliardærene – pr år – det er åpenbart ikke
noe problem!

Fattigere kommuner?
Budsjettene for kommunene for 2016 er generelt kalkulert med en beskjeden
økonomisk vekst for 2016. Dersom pensjonistene ikke kompenseres for
prisveksten, kan redusert kjøpekraft hos landets ca 830 000 pensjonister fort
å kunne bli en «blåmandag» i mange kommuner skattemessig. Spesielt i de
kommuner med høy gjennomsnittsalder blant befolkningen.

Pensjonsreformen må endres!
Pensjonistforbundene ønsker å komme i en posisjon med forhandlingsrett.
Dette er et viktig krav som må få snarlig gjennomslag.

Det er viktig for landets pensjonister at avkortning på 0.75 % på løpende
pensjoner må bort. Kravet er at Pensjonsreformen endres på dette punkt.

For å få bukt med fattigdommen blant fattige eldre, må minstepensjonistene
og minstepensjonister tilkjennes en økning over statsbudsjettene, slik at de
inntektsmessig minst når over EUs fattigdomsgrense.

For pensjonister handler dette om en kamp for trygghet gjennom vennskap
og samhold. For samfunnet handler dette om å sikre kjøpekraft til utvikling
og vekst i samfunnet for fremtiden. Med andre ord – det handler om
fordelingspolitikk.

Jørund Hassel

Vist 96 ganger. Følges av 1 person.
Annonse